با سلام و احترام

برای سال 1398 تصمیم گرفته ایم تا با قدرت و دقت بیشتری تهران را مشاهده کنیم. تور های تهران گردی تخصصی و جدیدی را  اضافه خواهیم کرد تا در حد توان رضایت مخاطبین را به دست بیاوریم. برای آغار از تور های عکاسی و تشکیل گروه پیاده روی رو نمایی خواهیم کرد. کلیک کنید برای بازدید از تورهای تهرانگردی سال 98