تور تهرانگردی 31 فروردین 95

 

ثبت نام برای تور تهرانگردی در تاریخ 31 فروردین آغاز شد. اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده اند. در این تور ما به کاخ گلستان میرویم و بعد از بازدید از کاخ گلستان به بازدید سر درب باغ ملی و میدان مشق میرویم. سپس به موزه ملی و ایران باستان رفته و بعد از آن به موزه آبگینه میرویم و در صورت باقی بودن وقت به موزه جواهرات ملی میرویم و بازدید خود را به پایان میرسانیم.

خدمات قابل ارائه در این تور عبارتند از : وسیله نقلیه توریستی، میان وعده، راهنمای مجرب و حرفهلی، بیمه و حکم راننده و حکم راهنما

مسئول مستقیم: حمیدرضا علیمردانی 09386456088