تور تهرانگردی نوروز 98

 
 
 
 
 

باغ پسته بیگ

در محله ای از توابع چاله میدان در نقشه یتهران در سال 1275 هجری قمری در شمال کوچه منشعب از گذر امامزاده یحی به سمت شرق نام دو باغ مشخص شده است.باغ وقف در سمت شرق و باغ حسینقلی خان در سمت غرب. با این حال در نقشه رسم شده توسط حاج عبدالغفار نجم الدوله به جای باغ وقف، نام باغ پسته بیگ برده شده است. از وجه تسمیه این باغ اطلاعی در دست نیست اما محتملا در عهد ناصرالدین شاه و توسط اعیان و بزرگان انواع درخت های مثمر و گل و گیاهان از سایر نقاط کشور به تهران آورده شده اند که در این باغ پسته کاشته شده بوده. در نزدیکی این محل تکیه ای به همین نام(تکیه پسته بیگ) وجود داشته که در سال 1318 توسط وزارت فرهنگ تخریب و طی دو سال دبستانی به جای آن ساخته شد.

باغ نظم الملک(ناصری)

ناصرالدین شاه بعد از سفر و بازدید از اروپا در صدد بر آمد تا برای ایجاد نظم در کشور از مستشاران غربی استفاده کند به همین خاطر کنت دو مونت فرت را به عنوان رئیس پلیس به ایران آورد. کنت دو مونت فرت قطعه زمینی در شمال خیابان لاله زار از حاج ابراهیم خان ظهیرالدوله برای ساخت این باغ خرید تا بعد از ساخت تا پایان عمر در آنجا اقامت گزیند.قبل از ساخت این باغ، کنت در پشت پارک ظل السلطان( در محله سرتخت بربری ها) اقامت داشت.بعد از اتمام ساخت کنت به همراه همسر، دو پسر و یک دخترش به آنجا نقل مکان کرد. در حال حاضر قسمتی از بنای عمارت در خیابان لاله زار تقاطع منوچهری وجود دارد که به انبار لوستر فروش ها تبدیل شده است. جانمایی و مشخصات باغ نظم الملک به شرح زیر است:

شمال: خیابان کوشک

شرق:دروازده دولت(خیابان سعدی)

جنوب: خیابان باغ ظهیرالدوله

غرب: خیابان شمالی مخبرالدوله

باغ ظل السلطان(پارک ظل السلطان)

این پارک تخریب شده و در حال حاضر وجود ندارد. با توجه به نقشه نجم الدوله مشخصات و جانمایی این پارک به شرح زیر است

شمال: خیابات هدایت

شرق:خیابان صفی علیشاه

غرب: خیابان تنکابن( پورمحمدی)

جنوب: خیابان خانقاه

در غرب این پارک محله باغ شاه قرار داشته است. از تعاریف اعتماد السلطنه برمی آید که این باغ حدودا 60 هزار تومان هزینه دربرداشته و از نظراعتماد السلطنه زشت بوده است به طوری که در شرح خاطرات خود در تاریخ 18 صفر 1305 هجری قمری نوشته است که : "عصر پارک ظل السلطان رفتم. بسیار بد عمارتی ساخته بود.معلوم نیست سر و ته آن کدام است. قریب 60 هزار تومان خرج شده. رعیت بیچاره ایران باید از گرسنگی بمیرند شاهزاده دخل کنند وبیهوده مصرف نمایند."

عمارت انیس الدوله

انیس الدوله که از آن به عنوان سوگلی ناصرالدین شاه نام برده میشود، بعد از ترور ناصرالدین شاه در عمارتی در خیابان ولیعصر(روبروی مهدیه تهران) باقیمانده ی عمر خویش را سپری کرد. این بنای زیبا 721 متر مربع وسعت دارد که تنه درختان کهن سال آن، از قدمت این عمارت 140 ساله خبر میدهند. در حال حاضر این ملک در اختیار اتحادیه گوشت گوسفندی تهران است. مالک رایزنی های بسیاری با میراث فرهنگی جهت واگذاری و فروش ملک انجام داده است که به دلیل کمبود بودجه سازمان میراث فرهنگی، فعلا تبدیل این عمارت به موزه را غیرممکن کرده است. 

انیس الدوله که دخترکی چوپان و یتیم در روستای امامه لواسان بود که روزی ناصرالدین شاه برای شکار در لواسان با آن روبرو شد و در مدت بسیار کوتاهی، ناصرالدین شاه به او علاقه ی شدیدی پیدا کرد و به مرور تبدیل به سوگلی ناصرالدین شاه با بیش از 85 زن عقدی و دائم شد.

باغ وزیر مختار روس

این باغ که به دستور وزیر مختار روسیه در ایران ساخته شد در کنار دروازه شمالی شهر تهران، دروازه شمیران(جانمایی فعلی ابتدای شمالی خیابان پامنار) احداث شد. بعد از تکمیل باغ و عمارات پیرامونی، سفارت روسیه از محل ارگ سلطنتی به این مکان منتقل کردند.این باغ و عمارت در حال حاضر وجود دارند و در اختیار وابسته های بازرگانی دولت روسیه قرار دارد.