تور عودلاجان غربی

عودلاجان را دقیق تر ببینیم

تور عودلاجان غربی

 

تاریخ برگزاری تور: جمعه 19 مهرماه 98

زمان برگزاری: 9:30 الی 13:00

هزینه تور: 69 هزار تومان

رزرو، هماهنگی  09386456088

اظرفیت محدود، اولویت با کسانی که زودتر تماس بگیرند.

واریز به نام حمیدرضا علیمردانی

5022-2910-7330-2760

انصراف از تور| در صورت تکمیل ظرفیت برای لیست رزرو اقدم کنید.

موارد مورد بازدید(کامل و میدانی)

در این تور جاذبه ها و سایت های زیر را در کنار هم خواهیم دید.

1-بازدید از باغ نگارستان 

2-بازدید از عمارت مسعودیه

3-بازدید میدانی از کوچه کنسولگری

3-بازدید از خانه سلطان بیگم

4-بازدید میدانی از خنه لشگر نویس

5-بازدید میدانی از خانه سرهنگ ایرج

6-بازدید میدانی از خانه آیت الله کاشانی

7-بازدید میدانی از خانه موتمن الاطبا

8-بازدید میدانی از منار آغا بهرام

9-بازدید از بقعه پیر عطا

10-بازدید میدانی از کنیسه عزرا یعقوب

11-بازدید از تیمچه اکبریان

12- بازارچه قدیمی عودلاجان