برگزارکردن هر تور و عملیات هر تور نیاز به برنامه ریزی های مختلف و هماهنگی های زیادی است و هر تور برای برگزاری نیاز به رسیدن به حد نصابی است که هر چه به زمان اجرای تور نزدیک میشویم، زمان فشرده تر شده و هزینه ی کنسلی ها بیشتر میگردد. باتوجه به قوانین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مسافران و همراهانی که به هر دلیلی تمایل به لغو حضور در تور بعد از ثبت نام و پرداخت وجه را دارند، از ماده 28 نسبت به ابطال سفر آنها استفاده خواهد شد.در زیر عینا متن ماده 28 قانون شرایط ابطال سفر مسافران آورده شده است. بدیهی است برای لغو، انصراف تور از ماده 28 قانون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استفاده خواهد شد.

ماده 28-شرایط ابطال سفرهای عادی و نوروزی توسط مسافر

سفرهای عادی

زمان ابطال سفرهای عادی توسط مسافر ||| درصد جریمه از کل مبلغ

از 29 روز تا 15 روز پیش از سفر||| میزان جریمه 10 درصد

از 14 روز تا 7 روز پیش از سفر||| میزان جریمه 20 درصد

از 6 روز تا 7 روز پیش از سفر||| میزان جریمه 40 درصد

از 3 روز تا 1 روز پیش از سفر||| میزان جریمه 60 درصد

از 24 ساعت تا 12 ساعت پیش از سفر||| میزان جریمه 80 درصد

از 12 ساعت پیش از سفر و عدم حضور در سفر||| میزان جریمه 100 درصد

سفرهای نوروزی

زمان ابطال سفرهای عادی توسط مسافر ||| درصد جریمه از کل مبلغ

از 24 روز تا 21 روز پیش از سفر||| میزان جریمه 35 درصد

از 20 روز تا 11 روز پیش از سفر||| میزان جریمه 40 درصد

از 10 روز تا 4 روز پیش از سفر||| میزان جریمه 60 درصد

از 3 روز تا زمان سفر||| میزان جریمه 100 درصد

انصراف تور یک روزه

جریمه ابطال تور یک روزه تا 48 ساعت پیش از سفر شامل 70 درصد مبلغ کل تور میباشد. و بعد از 48 ساعت مانده به تور هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.

کنسلی تور از طرف توریکس(به عنوان برگزار کننده)

در شرایط پیش بینی نشده(اعم از آب و هوای بسیار بد، آلودگی هوا، عدم هماهنگی،و...)و یا اتفاقات غیر معمول و مشکلات یا حوادث غیر مترقبه و شرایط اضطراری محلی و ملی امکان کنسلی برنامه و تور از طرف توریکس وجود دارد.

نکات قابل توجه:

علاوه بر جریمه انصراف از تور  هزینه بلیت وسایل نقلیه اعم از هواپیما، قطار، اتوبوس و ... دریافت خواهد شد.

در صورت چارتر بودن اقامتگاه و هزینه وسیله نقلیه، هیچ مبلغی بلاشرط مسترد نخواهد شد.

در ثبت نام های گروهی فقط نماینده گروه که از طرف سایر اعضای گروه اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه  کارگزار بوده و حق پیگیری، ابطال، تمدید و یا اضافه کردن افراد جدید به گروه و یا دریافت و پرداخت وجوه فقط برای نماینده ی گروه مجاز میباشد و سایر اعضای گروه مجاز به مراجعه به کارگزار نمیباشند.