باغ فردوس تهران

یکی از باغ هی قدیمی تهران که امروزه در محله ای از شمال تهران(شمیران) و در نزدیکی تجریش قرار دارد.در زمان محمد شاه قاجار وی دستور ساخت قصری را در محله محمدیهفعلی داد که با مرگش کار این کاخ نیمه تمام ماند. همزمان با ساخت این کاخ، باغی ییلاقی در شمال شهر تهران و در شمیران ساخته شد که امروزه به باغ فردوس مشهور است.