باغ و عمارت عین الدوله

این باغ که متعلق به عین الدوله وزیر سه شاه قاجار میباشد در تهران قرار دارد. این باغ بیشتر کاربری ییلاقی داشته است و از نکات بسیار مهم و جالب در رابطه با این باغ میتوان به کنفرانس تهران اشاره کرد. کنفرانس تهران به جلسه ای مهم بین رزولت و چرچیل و استالین گفته میشود که در این عمارت اسکان گزیدند(6 تا 9 آذر سال 1322 شمسی) و این جلسه ی سری و مخفی را برگزار کردند. در دوره ی پهلوی نیز این باغ و عمارت محل سکونت خاندان "بصیرالدوله" بوده است. این باغ تا مدت ها متروکه بود تا اینکه در سال 1376 هجری شمسی شناسایی و جزو میراث ملی ایرانیان ثبت شد.