باغ نگارستان

این باغ به دستور فتحعلی شاه قاجار ساخته شد و دارای دو عارت زیبا است. زمان ساخت این باغ در خارج از شهر تهران قرار داشت، اما در حال حاضر در مرکز شهر قرار دارد. این باغ با دارا بودن تالارهای آینه کاری شده و چلچراغ های با ارزش و تابلوهای هنرمندان نامدار ایرانی ارزش گردشگری بالایی دارد.