باغ مستوفی الممالک

یکی از باغ های زیبای دوره ی قاجار که مالک آن مستوفی الممالک بوده است. مساحت این باغ حدودا 32000متر مربع در ده ونک می باشد. پنجره های رنگین اتاق ها و ایوان خانه قدیمی باغ و گونه های متنوع گیاهی و درختان چنار فضای زیبا و دلنشینی را برای گردشگران تداعی میکند.این اثر در سال 1381 در روز 25 خرداد ماه در لیست آثار ملی ایران توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ثبت گردید.