کوچکترین قهوه خانه ایران

قهوه خانه ی حاج علی درویش به عنوان کوچکترین قهوه خانه ی تهران و ایران و به دلیل فضای بسیار صمیمی این قهوه خانه بسیار مشهور اهالی بازار تهران است.

این قهوه خانه که در تهران و در قلب بازار قرار دارد حداکثر 3 متر مساحت دارد! این قهوه خانه ی کوچک تقریبا یک قرن قدمت دارد. از سال 1297(1918 میلادی) تا به امروز به ارائه خدمت به مشتریان خودش میپردازد. یکی از دلایل معروفیت این قهوه خانه ، طعم خاص چای آن است.

حاج کاظم مبهوتیان صاحب و متصدی این قهوه خانه است. در تور تهرانگردی ما به این قهوه خانه سر میزنیم و از چای این قهوه خانه استفاده میکنیم.