معزالسلطنه، سردار اقدس، شیخ خزعل(شیخ خزعل الکعبی) تماما نام های دیگری هستند از یکی از دامادان مظفرالدین شاه (کدام دختر مظفرالدین شاه همسر شیخ خزعل بود؟ فخرالسلطنه) وسال های سال فرمانروای محمره(خرمشهر امروزی) بوده است. شیخ خزعل از امپراتوری بریتانیا نشان "فرماندهی شوالیه"  از نوع درجه یک را گرفت(چرا؟)باغ معزالسلطنه که در شمال تهران قرار دارد ، در تاریخ 2 بهمن سال 82 شمسی به شماره ثبت 10849 در میراث ملی ایران ثبت شد. این بنا در تهران ، تجریش، خیابان دربند، تقاطع خیابان دربند و خیابان فنا خسرو قرار دارد. این باغ به باغ دربند هم معروف بوده است.