خانه نصیرالدوله(آصفی)

این خانه که در تاریخ 2 بهمن 1382 بالاخره با شماره ی 10847 ثبت ملی شد ، در خیابان امیرکبیر واقع شده است. این خانه بازمانده ی دوره ی قاجار است.