موزه استاد صنعتی(موزه هلال احمر یا موزه سیزده آبان)

این موزه که در شمال غربی میدان توپخانه قرار دارد، دارای 6000  تابلو و هزار مجسمه گچی، سنگی و برنزی از شخصیت های علمی و ادبی کشور است.