خانه امیر بهادر یکی از خانه های دوره قاجار است که از آیینه کاری های بی نظیری برخوردار است. امیربهادر در زمان مظفرالدین شاه به عنوان و مقام وزیر جنگ رسیده بود.بنای این عمارت در حال حاضر به عنوان ساختمان اداری توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور مورد استفاده قرار میگیرد. این بنا در تاریخ 5 آذرماه 1380 خورشیدی با شماره ثبت 4411 در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است. این عمارت در خیابان ولیعصر و در ضلع جنوبی میدان منیریه قرار دارد و در تور تهرانگردی و در تورهای محله گردی تهران بازدید میگردد.