"شاعر تهران". نامی است که اهالی هنر و ادبیات به مرحوم محمد علی سپانلو داده اند. خانه ی محمد علی سپانلو ازدوره ی  پهلوی دوم به جا مانده است. با این حال یادبودی است برای احترام به محمد علی سپانلو تا این بزرگوار را بهتر بشناسیم. این خانه که در تاریخ 1 مهرماه سال 1382 به عنوان میراث ملی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شماره 10406 ثبت نیز شده است.منزل استاد سپانلو در محله ی انقلاب و در خیابان جمالزاده شمالی قرار دارد. آخرین اثر استاد سپانلو با نام "قایق سواری در تهران" بارها تجدید چاپ شده است که خواندن این مجموعه اشعار را به شدت توصیه مینماییم. در تور تهرانگردی که به صورت اختصاصی درخواست داده میشوند بازدید از منزل استاد سپانلو ارائه میگردد.