عمارت انیس الدوله

انیس الدوله که از آن به عنوان سوگلی ناصرالدین شاه نام برده میشود، بعد از ترور ناصرالدین شاه در عمارتی در خیابان ولیعصر(روبروی مهدیه تهران) باقیمانده ی عمر خویش را سپری کرد. این بنای زیبا 721 متر مربع وسعت دارد که تنه درختان کهن سال آن، از قدمت این عمارت 140 ساله خبر میدهند. در حال حاضر این ملک در اختیار اتحادیه گوشت گوسفندی تهران است. مالک رایزنی های بسیاری با میراث فرهنگی جهت واگذاری و فروش ملک انجام داده است که به دلیل کمبود بودجه سازمان میراث فرهنگی، فعلا تبدیل این عمارت به موزه را غیرممکن کرده است. 

انیس الدوله که دخترکی چوپان و یتیم در روستای امامه لواسان بود که روزی ناصرالدین شاه برای شکار در لواسان با آن روبرو شد و در مدت بسیار کوتاهی، ناصرالدین شاه به او علاقه ی شدیدی پیدا کرد و به مرور تبدیل به سوگلی ناصرالدین شاه با بیش از 85 زن عقدی و دائم شد.