باغ نظم الملک(ناصری)

ناصرالدین شاه بعد از سفر و بازدید از اروپا در صدد بر آمد تا برای ایجاد نظم در کشور از مستشاران غربی استفاده کند به همین خاطر کنت دو مونت فرت را به عنوان رئیس پلیس به ایران آورد. کنت دو مونت فرت قطعه زمینی در شمال خیابان لاله زار از حاج ابراهیم خان ظهیرالدوله برای ساخت این باغ خرید تا بعد از ساخت تا پایان عمر در آنجا اقامت گزیند.قبل از ساخت این باغ، کنت در پشت پارک ظل السلطان( در محله سرتخت بربری ها) اقامت داشت.بعد از اتمام ساخت کنت به همراه همسر، دو پسر و یک دخترش به آنجا نقل مکان کرد. در حال حاضر قسمتی از بنای عمارت در خیابان لاله زار تقاطع منوچهری وجود دارد که به انبار لوستر فروش ها تبدیل شده است. جانمایی و مشخصات باغ نظم الملک به شرح زیر است:

شمال: خیابان کوشک

شرق:دروازده دولت(خیابان سعدی)

جنوب: خیابان باغ ظهیرالدوله

غرب: خیابان شمالی مخبرالدوله