در این تور علاوه بر مسیر کلاسیک که به طور کامل بازدید میشود، بعد از ناهار در یکی از رستورانهای به نام تهران به سوی برج میلاد حرکت میکنیم و یکی از عناصر اصلی تهران مدرن را بازدید میکنیم.