تور تخصصی معماری تهران

معماری تهران به چند شاخه تقسیم میشود. معماری دوره قاجار، معماری دوره پهلوی و معماری مدرن بعد از انقلاب. در این تور از ابنیه ها و عمارت های دیدنی و مثال زدنی تهران بازدید خواهیم کرد. همچنین از برج میلاد، ساختمان تاتر شهر و ...